Uvjeti korištenja / opći uvjeti poslovanja (OUP)

Druge važne informacije: * Izjava o zaštiti osobnih podataka 

Dolje navedeni uvjeti korištenja uređuju uvjete korištenja web-mjesta i/ili mobilnih aplikacija tvrtke F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, Njemačka (u daljnjem tekstu: „operator”).Na web-mjestima i/ili aplikacijama operatora korisnici mogu pristupiti informacijama koje su operatori stavili na raspolaganje. Osim toga, korisnici imaju mogućnost na web-mjestima i/ili aplikacijama operatora postavljati tekstove, slike, podatke, grafikone, filmske sekvence itd. Sadržajima koje su postavili korisnici, osim njih, mogu pristupiti i drugi korisnici. Kako bi se omogućio nesmetani i kultivirani suživot među odraslim osobama s najrazličitijim životnim pogledima i stavovima, neophodno je da operator od korisnika zatraži pristanak na određena pravila i procedure. Korištenjem mobilnih aplikacija operatora za iOS i Android uređaje (u daljnjem tekstu: „mobilne aplikacije”) korisnik potvrđuje svoju suglasnost s važenjem ovih uvjeta korištenja. Proturječni uvjeti korištenja korisnika neće postati sastavni dio ugovora. Operator zadržava pravo prilagoditi odnosno izmijeniti uvjete korištenja. U slučaju prilagodbe ili izmjene uvjeta korištenja, korisnici će biti obaviješteni e-poštom četiri tjedna prije stupanja na snagu tih prilagodbi i izmjena. Ako se korisnik ne usprotivi važenju novih uvjeta korištenja u roku od četiri tjedna od primitka e-pošte, izmijenjeni uvjeti korištenja smatrat će se prihvaćenim. U slučaju ulaganja prigovora, operator ima pravo raskinuti ugovorni odnos. O značenju ovog četverotjednog roka operator će korisnika posebno obavijestiti u e-pošti koja će uključivati izmijenjene uvjete.

1. Usluge operatora

Operator nudi web-mjesta i mobilne aplikacije koje, između ostalog, korisnici mogu koristiti za prijenos ili drugu vrstu unosa sadržaja. Usto operator također omogućuje preuzimanje tih sadržaja. Prijava na web-mjestima i/ili mobilnim aplikacijama operatora i njihovo korištenje je besplatno. Sama registracija i korištenje web-mjesta i/ili mobilnih aplikacija operatora u okviru osnovnog članstva ne iziskuje nikakve troškove. Opcije koje se plaćaju jasno su označene kao takve i korisnik ih po želji može zasebno rezervirati. Ponuda operatora namijenjena je isključivo punoljetnim radno sposobnim osobama, pravnim osobama i partnerstvima. Maloljetnim osobama nije dopušteno da se prijavljuju na web-mjestima i/ili aplikacijama operatora. U načelu, operator ne provjerava sadržaje koje korisnici prenose i upisuju. On stoga ne može jamčiti za njihovu ispravnost, primjerenost ili kvalitetu. Unatoč tome, operator zadržava pravo prema vlastitom nahođenju odbiti, ispraviti odnosno izbrisati objave sadržaja i informacija, između ostalog, i u profilima i/ili privremeno ili trajno blokirati račun korisnika. To se osobito uzima u razmatranje ako operator sazna da je došlo do kršenja ovih OUP-a odnosno zakonskih propisa, ako se otkriju lažni podaci ili ako za tako što postoje drugi važni razlozi. Radi zaštite od krivotvorenja i sumnjivih ponuda, ako ima povoda, operator zadržava pravo provjeriti vjerodostojnost ili ispravnost korisničkih računa te od korisnika u tu svrhu zatražiti određene dokumente radi provjere, poput identifikacijskih fotografija ili preslika osobnih iskaznica. Korisnici mogu prema vlastitom nahođenju reagirati na ovaj zahtjev operatora. Ako korisnici ne udovolje zahtjevu, operator zadržava pravo izbrisati račun. Korisnici nemaju pravo zahtijevati korištenje usluga operatora i/ili objavljivanje sadržaja na web-mjestima i/ili mobilnim aplikacijama operatora. U slučaju kršenja ovih OUP-a, zakonskih propisa ili ako postoje drugi važni razlozi kao što je narušavanje harmonične interakcije između korisnika web-mjesta i/ili aplikacija, operator može korisnicima nametnuti virtualnu zabranu pristupa odnosno isključiti ih od budućeg korištenja njegovih usluga. Članovima kojima je izrečena zabrana pristupa nije dopuštena ponovna prijava na ponude operatora. Ako se zabrana pristupa zaobiđe prijavom pod novim pseudonimom, podaci o računu bit će izbrisani odmah nakon spoznaje o tome. Protiv bivših članova sa zabranom pristupa koji se opetovano pokušavaju prijaviti pokrenut će se pravne mjere koje podliježu troškovima. U slučaju teških osobnih napada, uvreda, kleveta i prijetnji ili drugog ponašanja relevantnog za kazneno pravo, operator zadržava pravo uključivanja nadležnih tijela za provođenje zakona. Procjena situacije koja dovodi do izmjene, odbijanja, brisanja, blokiranja ili izdavanja virtualne zabrane pristupa diskrecijsko je pravo operatora. Operator može u bilo kojem trenutku promijeniti, proširiti ili ograničiti usluge, funkcije i sadržaje platforme. Ako se radi o opcijama koje podliježu plaćanju, operator će osigurati odgovarajuću nadoknadu. Komunikacija između korisnika, npr. putem ClubMaila, odvija se bez uvida operatorvih moderatora. Ako postoji zakonska, sudska ili službena obveza operatora, operator može provesti izvide i proslijediti odgovarajuće dokaze nadležnim tijelima. Ako se korisnikov besplatni račun ne koristi više od tri (3) mjeseca, operator ga može izbrisati bez prethodne obavijesti. U tom slučaju ne postoji pravo zahtijevanja pohrane ili prijenosa podataka.

2. Sklapanje ugovora / računi

Korisnik se mora besplatno registrirati kako bi mogao koristiti mobilne aplikacije. Korisniku je za registraciju potrebna valjana adresa e-pošte. Prilikom registracije korisnici mogu odabrati korisničko ime i lozinku. Zatim korisnici dobivaju osobni račun (korisnički račun). Možebitne pogreške prilikom unosa prije slanja narudžbe mogu se ispraviti na stranici za narudžbu. Registracijom kao člana odnosno stvaranjem profila, član želi sklopiti korisnički ugovor. Korisnik nema pravo zahtijevati sklapanje ugovora. Uspješnom registracijom potvrđuje se sklapanje ugovora. Nema potrebe za zasebnim prihvaćanjem operatora. Operator ne pohranjuje tekst ugovora. Trenutačno se ugovor sklapa samo na njemačkom jeziku.Korištenje usluga operatora za osnovne funkcije je besplatno. Korisnici mogu dobiti razne dodane vrijednosti uz nadoknadu. Odgovarajuće cijene jasno su i vidljivo prikazane korisnicima na web-mjestima kao i mobilnim aplikacijama operatora prije konačne kupnje. Operator zadržava pravo u bilo kojem trenutku promijeniti cijene. U sklopu rezervacije plaćenih funkcija za određeno razdoblje, korisnik sklapa pretplatu koja se ovisno o odabranom razdoblju automatski produljuje, osim ako je korisnik ne otkaže u navedenom roku od 24 sata prije isteka predmetnog razdoblja. Dopušten je samo jedan račun po osobi. Parovima je dopušteno da u sklopu zajedničkog profila izrade i po jedan osobni profil. Komercijalnim ponuđačima je dopušteno stvoriti i dodatni profil koji isključivo služi za privatnu uporabu. Prilikom kršenja ovog pravilnika, operator zadržava pravo izbrisati račun korisnika. Komercijalne ponude ili korisnici s financijskim interesima moraju to naznačiti u profilu i prilikom registracije koristiti odgovarajuću vrstu računa. Na zahtjev operatora, korisnik mora dokazati svoje svojstvo komercijalnog korisnika, npr. predočenjem izvatka iz obrtnog registra ili slično. Prilikom kršenja ove obveze, operator ima pravo izbrisati račun.

3. Uputa o odustajanju za potrošače

Pravo odustajanja Imate pravo raskinuti ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga. Rok za odustajanje je četrnaest dana od dana sklapanja ugovora. Kako biste iskoristili svoje pravo odustajanja, potrebno je da operatora odnosno nas, F&P GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Njemačka

e-pošta: support@joyce.app putem jasne izjave (npr. pismom poslanim zemaljskom ili elektroničkom poštom) obavijestite o svojoj odluci odustajanja od ovog ugovora. Za to možete koristiti priloženi obrazac za odustajanje od ugovora, koji nije obvezan. Radi poštovanja roka za odustajanje dovoljno je poslati poruku da želite ostvariti pravo na odustajanje prije isteka roka za odustajanje. Posljedice odustajanja Ako odustanete od ovog ugovora, imamo obvezu da vam vratimo sve vaše uplate, uključujući troškove dostave (izuzev dodatnih troškova koji su proizašli iz vašeg odabira druge vrste dostave od one najpovoljnije, standardne isporuke koju smo ponudili), i to odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana primitka vaše poruke o odustajanju od ovog ugovora. Za povrat tog novca koristit ćemo isti način plaćanja koji ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako nešto drugo nismo izričito dogovorili s vama; ni pod kojim uvjetima vam neće biti zaračunata nadoknada za taj povrat novca. Uzorak obrasca za odustajanje Ako želite odustati od ugovora, popunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag na: F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, Njemačka. e-pošta: support@joyce.app Ovim ja/mi (*) odustajem(o) od ugovora koji sam/smo (*) zaključili za kupnju slijedeće robe (*) / pružanje slijedeće usluge (*) Naručeno (*)/primljeno (*)

Ime i prezime potrošača

Adresa potrošača

Potpis potrošača (samo kod pisanog priopćenja)

Datum (*) Prekrižiti ono što nije primjenjivo Kraj upute o odustajanju

4. Obveze korisnika

Korisnici se obvezuju prilikom registracije davati samo istinite, potpune i ažurne podatke o sebi te ispunjavati minimalne uvjete za objavu sadržaja na web-mjestima i/ili mobilnim aplikacijama operatora. Pri promjeni podataka, korisnici će te podatke ažurirati. Ako je potrebna preinaka računa na koju korisnik ne može utjecati, potrebno je obavijestiti operatora. Ako postoje opravdane sumnje u vjerodostojnost podataka, u cilju zaštite ostalih članova od mogućih krivotvorina, operator može privremeno blokirati račun korisnika te od njega zahtijevati dostavljanje dokaza o autentičnosti. Ako korisnik ne ispuni ovaj zahtjev, operator ima pravo izbrisati račun. Lozinke služe u svrhu sprječavanja neovlaštenih osoba od korištenja web-mjesta i/ili mobilnih aplikacija. One se ne smiju prenositi trećim stranama, moraju se zaštititi od pristupa trećih strana i također bi se trebale mijenjati u redovitim vremenskim intervalima radi vlastite sigurnosti. Operator nikada neće pitati korisnika za njegovu lozinku. Također, ako postoji sumnja na zlouporabu, lozinku treba promijeniti i o tome odmah obavijestiti operatora. Korisnik je odgovoran za svoje aktivnosti, informacije i sadržaj te je dužan pridržavati se zakonskih propisa. To se posebice odnosi na područja autorskih prava, zaštite žigova i zaštite maloljetnika. Korisnici jamče da imaju sva potrebna prava u vezi sa sadržajima koje su postavili u bazu podataka operatora, da korištenje i/ili iskorištavanje tog sadržaja nije u sukobu s pravima trećih strana (npr. pravo na vlastitu sliku, pravo na ime, pravo na žig trećih strana) te da objavljeni sadržaji ne krše odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja (OUP) niti druge zakonske propise. Član se obvezuje da će na zahtjev operatora dokazati svoje vlasništvo nad sadržajima. Svi korisnici su dužni postupati u skladu sa smjernicama zajednice koje su dostupne na web-mjestima i/ili mobilnim aplikacijama operatora pod stavkom „Pomoć i kontakt”. To, između ostalog, uključuje postupanje prema drugim članovima s poštovanjem i prijateljskim tonom. Svaki korisnik se obvezuje da ni na koji način neće vrijeđati, prijetiti, provocirati ili uznemiravati druge korisnike. Korisnici se obvezuju da će na web-mjestima i/ili mobilnim aplikacijama operatora objavljivati samo sadržaje ili ih prenositi operatoru koji u točki 6. ovih OUP-a nisu klasificirani kao „Zabranjeni sadržaj”. Osim toga, korisnici se obvezuju da će pristupati odnosno koristiti usluge operatora isključivo putem pametnih telefona ili tabletnih uređaja najnovije tehnologije. Strogo su zabranjene bilo kakve mjere koje služe ili mogu služiti narušavanju, zaobilaženju ili ometanju ispravnog rada usluga operatora. To se osobito odnosi na dolje navedene mjere ili napade: XSS, SQL-Injection, CSRF, Phishing, DoS, DDos, Brute-Force, Session-Capturing, automatizirani ili skriptom kontrolirani pristupi kao i svi drugi ručni ili automatski napadi ili intervencije na tehničku infrastrukturu operatora. Operator će prijaviti svako kršenje ovog pravila nadležnim tijelima za kazneni progon. Naposljetku, korisnici se obvezuju da će operatora i/ili tvrtke povezane s njim kao i njihove zaposlenike, predstavnike, dioničare i pomoćne pružatelje usluga osloboditi odgovornosti od svih zahtjeva trećih strana zbog povrede njihovih prava od strane korisnika zbog sadržaja koje je korisnik objavio na web-mjestima i/ili mobilnim aplikacijama operatora ili zbog druge uporabe usluga operatora od strane korisnika koje su protiv operatora i/ili njegovih povezanih društava i njihovih i/ili njegovih zaposlenika, predstavnika, dioničara i pomoćnih pružatelja usluga. Korisnik na prvi zahtjev preuzima sve troškove koji su potrebni za pravnu obranu operatora, uključujući sve sudske i odvjetničke troškove.

5. Dodjela prava

Slanjem odnosno prijenosom svojih sadržaja (tekstova, fotografija, grafikona, filmskih sekvenci itd.) korisnik odobrava operatoru pravo da sam ili putem gore opisanih usluga besplatno, jednostavno, prostorno i vremenski neograničeno koristi prenijete sadržaje, kao i da ih mijenja, prikazuje, stavlja na raspolaganje, reproducira i distribuira. Što to znači za tebe? Ako primjerice učitaš slike za svoj profil, po potrebi će im se prilagoditi („promijeniti”) veličina i prikazati („reproducirati”) se posjetiteljima tvog profila. Međutim, svi sadržaji koji objaviš pripadat će samo tebi. Nitko ne smije koristiti tvoje sadržaje bez tvog izričitog pristanka – bilo u komercijalne svrhe ili za istraživanja ili bilo što drugo.

6. Zabranjeni sadržaji

Pri korištenju platforme mora se poštovati važeći zakon i ne smiju se kršiti prava trećih strana. Korisniku je osobito zabranjeno

postavljati sadržaje koji su uvredljivi, klevetnički, rasistički, koji potiču govor mržnje, veličaju nasilje te su nemoralnog ili diskriminirajućeg sadržaja;

postavljati lažne izjave o činjenicama;

postavljati političke ili ideološke sadržaje, pod uvjetom da se ne odnose na teme koje su specifične za platformu ili koje služe za promicanje političkih stranaka ili svjetonazora,

namještati i bez ovlaštenja koristiti sadržaje zaštićene zakonom (npr. zakonom o autorskim pravima ili zaštitnim žigom) ili postavljati veze na druge elektroničke medije s nezakonitim sadržajem. Općenito je zabranjeno postavljanje bilo kakvih sadržaja o narkoticima, lijekovima i postupcima koji su štetni za tijelo ili zdravlje i takvo postavljanje zahtijeva iznimno odobrenje moderatora. Nadalje, korisniku je zabranjeno uznemiravati, obmanjivati, javno sumnjičiti ili provocirati druge korisnike ili suradnike platforme. Korisnicima je zabranjeno izravno ili neizravno zloupotrebljavati usluge operatora u promotivne svrhe odnosno distribuirati telefonske brojeve, adrese e-pošte, veze, SMS brojeve ili ostale podatke za kontakt radi ostvarivanja komercijalnog interesa s drugim korisnicima. Osobito je zabranjeno da se drugim korisnicima šalju brojevi usluga 0900 ili drugi brojevi usluga s dodanom vrijednošću. Nadalje, zabranjeno je na web-mjestima operatora upućivati na usporedive (komercijalne ili nekomercijalne) ponude usluga u kontaktne svrhe kao i stvaranje višestruko identičnih ili gotovo identičnih sadržaja. Korisnik se obvezuje objavljivati samo kvalificirane priloge i komentare koji odgovaraju određenom kontekstu (npr. predmetnoj grupi, forumu ili slici). Komunikacija bi trebala biti pristojna i sukladna temi. Poželjna je činjenična kritika, a također treba izbjegavati osobne napade i neprikladne izjave te rasprave o moderiranim odlukama. Prilozi i komentari koji krše gore navedena pravila mogu biti moderirani ili izbrisani. Korisnici mogu biti privremeno ili trajno isključeni iz budućeg korištenja foruma ili platforme. U JOYCEU je izričito zabranjena ponuda i potražnja seksualnih usluga. Odgovarajući sadržaji ili profili koji nude seks uz nadoknadu bit će uklonjeni. Oni se također mogu ukloniti naknadno ako se utvrde financijski interesi iz opisa profila i u slučaju pritužbi putem ClubMaila ili u čavrljanjima, objavama na forumima ili negdje drugdje.

7. Opcije koje podliježu plaćanju / raskid ugovora

Web-mjesta i/ili mobilne aplikacije operatora nude opcije koje podliježu plaćanju. Odgovarajuće cijene jasno su i vidljivo prikazane korisnicima na web-mjestima kao i mobilnim aplikacijama operatora prije njihove konačne kupnje. Operator zadržava pravo u bilo kojem trenutku promijeniti te cijene.Ako operator nudi opcije koje podliježu plaćaju, glavne obveze se utvrđuju prema dotičnim ugovorenim uvjetima. Pri obradi plaćanja za plaćena članstva operator surađuje s vanjskim pružateljima platnih usluga. Sklapanjem plaćenog članstva korisnici su suglasni s valjanošću općih uvjeta poslovanja ovih partnera koji obavljaju naplatu. Opći uvjeti poslovanja (OUP) mogu se pronaći na web-mjestima dotičnih partnera koji obavljaju naplatu.Korisnici mogu u bilo kojem trenutku otkazati svoje besplatno članstvo u vezi s uslugama operatora. Za plaćena članstva, ugovorni odnos prestaje raskidom korisnika po isteku ugovorenog roka. Za raskid ugovora korisnicima je na raspolaganju odgovarajuća funkcija brisanja računa u postavkama njihovog računa na web-mjestima i/ili mobilnim aplikacijama operatora. Moguće je raskinuti ugovor i putem telefaksa ili e-pošte. Ako operator zbog uvjeta korištenja izmijeni, blokira, provjeri ili izbriše računa odnosno ako im se izrekne zabrana pristupa, obveze plaćanja u vezi s plaćenim članstvom ostaju nepromijenjene i operator neće vratiti iznose koje je korisnik već platio.

8. Jamstvo

Baze podataka i ostali tehnički uređaji koje operator stavlja na raspolaganje odgovaraju najnovijem stanju tehnologije. Operator nastoji osigurati najveću moguću dostupnost platforme. Unatoč tome, zbog problema koji su izvan kontrole operatora (viša sila, krivnja trećih strana itd.) ili radova na održavanju može doći do privremenih ograničenja u dostupnosti usluga operatora. Operator ne preuzima nikakvo jamstvo za stalnu dostupnost svojih mobilnih aplikacija i nije odgovoran za vremena prekida pristupa zbog potrebnih radova na održavanju ili novonastalih pogreški koje nisu predvidive i koje savjesnom prosječnom programeru nisu neizbježne. Nadalje, operator ne preuzima nikakvo jamstvo za autentičnost i pohranjivanje prenesenog sadržaja. Ako se zbog kršenja uvjeta korištenja izbriše, izmijeni ili blokira račun, ne postoji pravo na predaju sadržaja i komunikacijskih podataka koji su pohranjeni na računu.

9. Ograničenja odgovornosti

Isključeni su bilo kakvi zahtjevi za nadoknadu štete protiv operatora, bez obzira na zakonski razlog, osim ako operator, njegovi pravni zastupnici ili pomoćni pružatelji usluga mogu biti optuženi za namjeru ili očitu nemarnost. Odgovornost operatora za štete po život, tijelo i zdravlje kao i odgovornost sukladno Zakonu o odgovornosti za proizvode ostaju nepromijenjeni. Pri kršenju bitnih ugovornih obveza, operator je odgovoran za bilo kakav nemar, ali samo do visine predvidive štete. Gore navedena ograničenja odgovornosti također se odnose na tvrtke povezane s operatorom kao i na osobnu odgovornost zaposlenika, zastupnika, dioničara i pomoćnih pružatelja usluga operatora i/ili tvrtki povezanih s operatorom.

10. Povrede zakonskih propisa

Operator poštuje prava trećih strana te je stoga zainteresiran spriječiti objavljivanje postavljenih sadržaja kojima se krše prava korisnika. Ako korisnik smatra da sadržaj krši njegova prava (npr. pravo na vlastitu sliku, pravo na ime, pravo na zaštitni žig) ili neka druga prava, operator zahtijeva da ga o tome precizno obavijesti. Operator će odmah reagirati na sve ozbiljne prijave kršenja zakonskih propisa i poduzeti odgovarajuće pravne mjere. Svaka zlouporaba je kažnjiva.

11. Prava u vezi s bazom podataka

Sva prava (autorska prava, zaštitni žigovi i druga prava intelektualnog vlasništva) na upravljanju bazom podataka, nad bazom podataka i namještenog sadržaja, podataka i drugih elemenata predstavljaju isključivo vlasništvo operatora. To ne utječe na bilo kakva prava korisnika na sadržaje koje objavljuju. Napomene o autorskim pravima ili drugim pravima vlasništva na web-mjestima ili mobilnim aplikacijama operatora se ne smiju mijenjati. Sadržaji iz baze podataka operatora nipošto se ne smiju koristiti za izradu vlastite baze podataka u bilo kojem medijskom obliku ili za komercijalno iskorištavanje podataka ili pružanje informacija. Nije dopuštena integracija ili bilo kakvo povezivanje baze podataka ili pojedinačnih elemenata iz baze podataka s drugim bazama podataka ili metabazama podataka.

12. Rješavanje sporova

Europska komisija nudi platformu za online rješavanje sporova (OS platformu) na sljedećem URL-u: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Operator nije obvezan niti voljan sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred arbitražom nadležnom za rješavanje potrošačkih sporova.

13. Završne odredbe

Primjenjuje se isključivo njemačko pravo. Ako se radi o ugovorima s potrošačima iz inozemstva, obvezni propisi ili zaštita koju daje sudski zakon u dotičnoj zemlji prebivališta ostaju na snazi i odgovarajuće se primjenjuju. Mjesto nadležnog suda za sva potraživanja koja proizlaze ili se temelje na korištenju usluga operatora je Leipzig u Njemačkoj, pod uvjetom da je korisnik trgovac u smislu njemačkoga Zakona o trgovini. Isto važi ako se korisniku nakon sklapanja ugovora promijeni mjesto prebivališta u inozemstvo ili ako opće nadležno mjesto nije u Njemačkoj. Ako pojedinačne odredbe ovih uvjeta korištenja nisu u cijelosti ili su samo djelomično pravno učinkovite ili ako kasnije u cijelosti ili djelomično izgube svoj pravni učinak, to neće utjecati na valjanost bilo kojeg dijela iz ovih uvjeta korištenja koji time nisu obuhvaćeni. Umjesto pravno neučinkovitog propisa primjenjivat će se zakonski propisi koji su s ekonomskog gledišta najbliže namjeravanom propisu. Isto vrijedi ako ovi uvjeti korištenja sadrže regulacijske nedostatke. Europska unija postavila je internetsku platformu („OS platformu”) za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova. Ovu platformu možeš pronaći na ec.europa.eu/consumers/odr. Nismo obvezni niti smo voljni sudjelovati u postupku rješavanja potrošačkih sporova pred arbitražom nadležnom za rješavanje takvih sporova.