Varovanje podatkov

Zaščita vaše zasebne sfere in vaše identitete nam je v podjetju F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, Nemčija zelo pomembna. Tukaj vas obveščamo o obdelavi vaših podatkov, ki je v skladu z zakonodajo o varovanju podatkov na osnovi veljavnih predpisov (GDPR). Izjava o varstvu podatkov se nanaša na ponujane spletne storitve in ponudbe, v nadaljevanju na splošno »ponudba/spletna ponudba« in v posebnih primerih »platforma«.

Osebne podatke obdelujemo načeloma le, če je to potrebno v namene priprave funkcionalnih spletnih ponudb, naših vsebin in storitev. Obdelava osebnih podatkov poteka redno le ob podanem soglasju. Izjeme veljajo le v primerih, ko vašega vnaprejšnjega soglasja iz dejanskih razlogov ni mogoče pridobiti in je obdelava podatkov dovoljena v skladu z zakonskimi predpisi.

1. Ime in podatki za stik odgovorne osebe za obdelavo podatkov in poslovnega pooblaščenca za varstvo podatkov


1.1 Odgovorna oseba

Te informacije za varovanje podatkov veljajo za obdelavo podatkov s strani podjetja:

F&P GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Lepzig, Nemčija

E-pošta: dsb@fp.de

1.2 Pooblaščenec za varstvo podatkov

Poslovni pooblaščenec za varstvo podatkov je dosegljiv prek naslednjih podatkov za stik:

F&P GmbHPooblaščenec za varstvo podatkov

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Nemčija

E-pošta: dsb@fp.de

2. Splošno o obdelavi osebnih podatkov

Delovanje naše spletne ponudbe je podvrženo naravni dinamiki internetnega poslovanja, zato vam ne moremo predstaviti vseh podrobnosti. Naš cilj je, da s to izjavo opišemo bistvene elemente obdelave podatkov.

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določene ali določljive fizične osebe. Obdelava se izvaja z namenom, pripraviti želeno ponudbo storitev in izpolniti svoje pogodbene obveznosti, kakor tudi za izvedbo potrebnih predpogodbenih ukrepov, ki so rezultat vašega povpraševanja. Nadaljnji nameni obdelave so predvsem:

Čas hranjenja osebnih podatkov je odvisen od pravne podlage za njihovo zbiranje, namenov obdelave in zakonskih rokov hranjenja podatkov. V primeru podeljenega soglasja se podatki po preklicu soglasja izbrišejo, če ni drugih upravičenih razlogov za njihovo obdelavo in če zakonski roki hranjenja tega ne preprečujejo. V kolikor so zakonski roki hranjenja določeni, se podatki brišejo po poteku teh določenih rokov hranjenja. Sicer se v splošnem osebni podatki brišejo, takoj ko več ne bodo potrebni za namen njihovega zbiranja in izbrisu ne nasprotujejo nobene zakonske obveznosti hranjenja podatkov. Pri orodjih tretjih ponudnikov soroki za brisanje, razen če ni določeno drugače, v izjavah za varovanje podatkov zadevnega orodja na straneh tretjega ponudnika.

3. Obdelava podatkov ob uporabi naših ponudb

Do naših ponudb lahko dostopate na različne načine. Dostop do naših ponudb je deloma brezplačen, deloma pa dostopen le proti plačilu.  Nekatere ponudbe se lahko uporabljajo le kot informacije, pri drugih je potrebna registracija in sklenitev pogodbe za brezplačno ali plačljivo uporabo. Za uveljavljanje ponudbe bomo osebne podatke obdelovali mi sami ali ponudniki storitev. V nadaljevanju so podrobneje opisani nameni, postopki obdelave in pravne podlage obdelave podatkov.

3.1 Uporabljene tehnike brez ponovnega prepoznavanja uporabnikov

Pri vsakem priklicu naših spletnih ponudb se informacije samodejno posredujejo na naše strežnike. Te informacije se začasno shranjujejo v tako imenovane dnevniške datoteke. Pri tem se zajemajo naslednje informacije in se hranijo do samodejnega izbrisa:

Omenjene podatke bomo pri nas obdelali za naslednje namene:

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je črka f 1 stavka 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR. Naš legitimni interes za obdelavo podatkov izhaja iz zgoraj navedenih namenov. V nobenem primeru ne uporabljamo zbranih podatkov za namen vaše identifikacije. Podatki se izbrišejo, takoj ko več ne bodo potrebni za namen njihovega zajemanja.

3.2 Uporabljene tehnike za ponovno prepoznavanje uporabnikov

V naši aplikaciji uporabljamo različne metode za identifikacijo naprav, da sploh lahko zagotovimo določene funkcije, analiziramo napake in predvajamo vsebine in informacije za specifičnega uporabnika. Uporabljamo značilnosti identifikacije naprav za dodelitev plačljivih storitev napravam in ponudbo potisnih sporočil v okviru delovanja aplikacije. Pri identifikaciji naprav pri napravah iOS dostopamo do »Ad-ID« in pri napravah Android do »Google Ad ID«. Teh ID-jev ne uporabljamo za krmiljenje oglaševanja.

3.3 Pri prijavi na spletne novice

Če ste izrecno soglašali s črko a 1 stavka 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR, bomo na vaš e-poštni naslov redno pošiljali naše spletne novice. Za prejemanje spletnih novic zadošča vaš e-poštni naslov. Podatki se izbrišejo, takoj ko več ne bodo potrebni za namen njihovega zajemanja. Lahko se kadarkoli odjavite, na primer prek povezave, ki je na koncu vsakih spletnih novic. Po želji pa lahko svojo zahtevo po odjavi kadarkoli pošljete tudi po e-pošti na dsb@fp.de.

3.4 Pri uporabi kontaktnih obrazcev in podpornih funkcij

Če imate kakršna koli vprašanja, se lahko kadar koli obrnete na nas. Pri tem morate vnesti veljaven e-poštni naslov ali biti prijavljeni, da bomo vedeli, kdo pošilja vprašanje, in da bomo nanj lahko odgovorili. Ostale podatke lahko vnesete prostovoljno.

Obdelava podatkov v namene odgovarjanja na obrazec za stik z nami poteka v skladu s črko b 1. stavKA 1. odstavka 6. člena GDPR za izvajanje predpogodbenih ukrepov ali za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali v skladu s črko a 1. stavek 1. odstavka 6. člena GDPR na podlagi vašega prostovoljnega soglasja.

Osebni podatki, ki jih zajemamo pri vzpostavitvi stika oz. komunikaciji, se po rešitvi vaše poizvedbe samodejno izbrišejo.

Registrirani uporabniki pa imajo poleg tega še možnost javljanja vsebin in postavljanja poizvedb za podporo. V teh primerih shranimo podatke, kdo je zastavil poizvedbo, kaj je bila vsebina poizvedbe in v danem primeru preko katere vsebine je bilo sporočilo poslano. V sistemu podpore je pogovor z uporabnikom zagotovljen za dogovorjeno obdobje. Klici na številko za pomoč se odvijajo brez shranjevanja podatkov, razen če je bilo shranjevanje za legitimacijo klicatelja za razjasnitev situacije nujno potrebno in jo je izvedel klicatelj. V takšnih primerih se zadeva, predstavljena v razgovoru, ali morda še nerešena zadeva shrani v obliki vstopnice za podporo.

Obdelava podatkov v namen nudenja podpore poteka v skladu s črko a 1 stavka 1. odstavka 6. člena GDPR, na podlagi vašega prostovoljno podeljenega soglasja, v skladu s črko b 1 stavka 1. odstavka 6. člena GDPR za izvajanje predpogodbenih ukrepov ali za izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti ali pogodbenih obveznosti z nami povezanega ponudnika plačilnih storitev ali v skladu s črkama f in c 1 stavka 1. odstavka 6. člena GDPR za zagotavljanje obdelave vsebinskih sporočil, na primer sporočil, ki so v skladu z zakonom o nadzoru omrežij podvržena obveznemu dokumentiranju.

Osebni podatki, ki jih zajemamo za uporabo podpornih funkcij, se po razrešitvi vaše poizvedbe samodejno izbrišejo, če ne obstaja zakonska obveznost hrambe teh podatkov.

3.5 Naročilo izdelka v trgovinah z aplikacijami

Pri nakupu izdelka ali sklenitvi naročnine prek trgovine z aplikacijami (iTunes ali Google Play Store) se za namen dodelitve k tvojemu računu shrani ID transakcije postopka nakupa in shranjeni izdelek ali naročnina.

Pravna podlaga za shranjevanje teh podatkov izhaja iz izpolnitve pogodbenih obveznosti v skladu s črko b 1 stavka 1. odstavka 6. člena GDPR. Podatki se izbrišejo, takoj ko več ne bodo potrebni za namen njihovega zajemanja.

3.6 Uporabniški računi in profili

Kot uporabnik naše spletne ponudbe lahko slednjo uporabljate kot gost, brez registriranega računa, ali pa za uporabo dodatnih funkcij registrirate uporabniški račun. Obseg funkcij brez registracije je pod določenimi pogoji močno omejen.

Z obiskom naše spletne ponudbe nastane pogodbeno razmerje. Obdelava pri tem zbranih podatkov za namene izpolnitve pogodbene obveznosti ali za izvajanje predpogodbenih ukrepov je v skladu s črko b 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR. Brez zavestnega in z izrecnim soglasjem pridobljenega članstva po izvedeni registraciji sicer ne nastanejo nikakršni stroški.

Zakon vas k navajanju osebnih podatkov ne zavezuje . Da lahko sklenemo pogodbo o uporabi, pa potrebujemo nekaj obveznih podatkov. Smiselno je navesti tudi dodatne podatke. Če določenih podatkov ne date na voljo ali se z njihovo uporabo ne strinjate, praviloma ne morete uporabljati vseh funkcij in storitev v polnem obsegu.

3.6.1 Gost

Kot gost si lahko našo spletno ponudbo brez obveznosti ogledate v okviru osnovnih funkcij in vsebin, ki jih dajemo na voljo. Pri tem se zajemajo podatki o uporabi in tehnični podatki za prikaz in optimizacijo vsebin, ki so v tej izjavi ustrezno opisane. Drugi osebni podatki se ne zbirajo. Kot gost ni mogoče vnesti drugih osebnih podatkov, zato v zvezi s tem ne poteka nobena obdelava in shranjevanje. Za posebne vrste uporabe, na primer za prijavo na spletne novice, za katero posebna registracija ni potrebna, veljajo ustrezne izvedbe te izjave o varovanju podatkov.

Kot gost lahko z namenom registriranja uporabniškega računa odprete ustrezni obrazec za registracijo. Ob začetku postopka registracije je treba v masko za vnos vnesti ustrezne podatke. Ti podatki se shranijo za kratek čas, tako da lahko potrdite svoj e-poštni naslov (Opt-in). Če ga ne potrdite, se podatki nemudoma znova izbrišejo.

3.6.2 Registrirani uporabnik

Imate možnost, da se registrirate z vnosom dodatnih osebnih podatkov. Kateri dodatni osebni podatki nam bodo pri tem posredovani, je odvisno od trenutne maske za vnos, ki se uporablja za registracijo. Te podatke potrebujemo, da lahko z registracijo pripravimo želeni obseg storitev v okviru obstoječega uporabniškega razmerja.

Poleg tega možnost vnosa omogoča optimizacijo videza lastne predstavitve znotraj skupnosti in povečevanje možnosti za stik. K tem podatkom sodijo na primer uporabniško ime, starost, regija in osebne preference. Za nekatere funkcije in podatke so vam dodatno na voljo nastavitve vaše zasebne sfere. Prikaz se lahko tako aktivira ali onemogoči.

Občutljivi podatki, kot na primer natančen datum rojstva ali e-poštni naslov, v splošnem niso javno dostopni in se zbirajo in hranijo izključno za interno uporabo. Podatke lahko posredujemo enemu ali več obdelovalcem, ki prav tako uporabljajo osebne podatke izključno za interne namene, ki se ujemajo z našimi. Enkratni letni prikaz rojstnega dneva na sam datum rojstnega dneva lahko v nastavitvah sfere zasebnosti kadarkoli izklopite. Registrirane osebe imajo možnost, da podatke, ki so jih vnesle ob registraciji kadarkoli popravijo.

Za zagotavljanje različnih funkcij se hranijo podatki, do katerih lahko dostopate zgolj vi. K tem sodi na primer interni poštni sistem za komunikacijo, podatki o obiskovalcih vašega profila in drugi podatki, ki v splošnem niso prikazani na javnem profilu ali so z nastavitvami sfere zasebnosti izvzeti iz prikaza.

Za namene statistike in optimizacije naše ponudbe v rednih presledkih in za ustrezne dogodke zajemamo ključne podatke o uporabi spletne ponudbe registriranega uporabnika.

Različne podatke lahko prostovoljno dodatno navedete. Namen shranjevanja in obdelave je tudi v tem primeru splošna predstavitev spletne ponudbe s funkcijami skupnosti (črka a 1 stavek 1. odstavek 6. člen uredbe GDPR). V skladu črko f 1 stavka 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR obstaja tudi legitimni interes omogočanja priklica določenih podatkov v obliki »profilov« znotraj spletne ponudbe in povezovanja funkcij, namenjenih delovanju spletne ponudbe v skladu s pričakovanji vseh uporabnikov glede osnovnih funkcij spletnih ponudb.

Na zahtevo lahko kadarkoli navedemo, kateri osebni podatki se hranijo. Poleg tega popravljamo ali brišemo osebne podatke po želji ali napotku, če to ni v neskladju z zakonskimi roki hrambe ali kršitvami omejitev namena Podatki, ki niso vezani na hrambo, bodo izbrisani takoj, ko za doseganje namena njihovega zajemanja niso več potrebni, praviloma z izbrisom uporabniškega računa. V zvezi s tem vam je kot sogovornik na voljo naš pooblaščenec za varstvo podatkov.

3.7 Preverjanje pristnosti in polnoletnosti

S kombiniranim preverjanjem pristnosti in polnoletnosti se JOYclub zavezuje k doslednemu ravnanju pri preprečevanju lažnih identitet in zagotavljanju varstva mladine. V JOYclubu se lahko vsi člani le v nekaj minutah in brezplačno verificirajo. Hkrati se potrdi tudi polnoletnost.

V okviru preverjanja pristnosti in polnoletnosti s pomočjo videoposnetka preverjamo pristnost podatkov vašega profila, zlasti glede spola in polnoletnosti. V primerih dvoma lahko zahtevamo predložitev osebnega dokumenta. Podatki se shranjujejo na strežnikih v Nemčiji in to samo za kratek čas za namen preverjanja. Po končanem postopku preverjanja se predloženi videoposnetek, ki ga lahko vidijo izključno nadzorniki ekipe JOY, nepreklicno izbriše. Podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

Pri izoliranem preverjanju pristnosti nam za preverjanje pošljete zgolj svojo fotografijo.

Udeležba pri kombiniranem preverjanju pristnosti in polnoletnosti ter preverjanju istovetnosti je prostovoljna. Pravna podlaga za obdelavo prej omenjenih podatkov je zato soglasje v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena GDPR in črko c 1. odstavka 6. člena GDPR v povezavi s 4. členom, 2. odstavkom Državne pogodbe za medijsko zaščito mladine (JMStV). Podatki se po izvedbi preverjanja nemudoma in v celoti izbrišejo.

Potrjevanje z videoposnetkom ni edina možnost izvajanja preverjanja pristnosti in polnoletnosti. Na primer se lahko tako preverjanje opravi tudi na kraju samem.

3.8 Nagradne igre in ankete

Z udeležbo pri anketah in nagradnih igrah lahko prejete dobitke v obliki virtualnih in fizičnih nagrad. V slednjem primeru je treba nagrado poslati dobitniku, zato potrebujemo naslov za dostavo in celotno ime dobitnika. Obdelava teh podatkov se izvaja po izrecnem soglasju, ki je v skladu s črko a 1 stavka 1. odstavka 6. člena GDPR za namene pošiljanja nagrade.

Podatki o naslovu bodo po odpremi izbrisani.

4. Posredovanje podatkov

Posredovanje vaših podatkov tretjim osebam za namene, ki se razlikujejo od v nadaljevanju navedenih, se ne izvaja.

Vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam le v naslednjih primerih:

5. Orodja za sledenje in analitiko

V nadaljevanju navedene ukrepe za sledenje in analitiko izvajamo v skladu s črko f 1 stavka 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR. Z uporabo bodočih ukrepov za sledenje želimo zagotoviti oblikovanje v skladu s potrebami in nadaljnjo optimizacijo naše spletne ponudbe. Razen tega uporabljamo ukrepe sledenja za zajemanje statističnih podatkov uporabe naših spletnih ponudb in jih ocenjujemo z namenom optimizacije naše ponudbe za vas. Ti interesi so v smislu navedenega predpisa legitimni.

Posamezni nameni obdelave podatkov in kategorije podatkov so razvidni iz ustreznih orodij za sledenje.

5.1 Google

Uporabljamo izdelke in orodja družbe Google Ireland Limited (v nadaljevanju Google). Za podatke, ki jih obdeluje Google, veljajo različna določila za varstvo podatkov družbe Google. Te si lahko ogledate tukaj: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. V nadaljevanju boste izvedeli, kako uporabljamo izdelke v posameznih primerih.

Za optimizacijo naših aplikacij in prikaz potisnih obvestil uporabljamo Google Firebase. Anonimizirani podatki, ki se zajemajo ob vaši uporabi in v zvezi s trajanjem uporabe, se prenašajo na strežnike družbe Google v ZDA in se tam hranijo. V določenih primerih se podatki posredujejo tretjim osebam,,če je to zakonsko predpisano ali če tretje osebe obdelujejo te podatke po naročilu družbe Google. Vaš IP naslov se v nobenem primeru ne bo povezoval z ostalimi podatki pri družbi Google. Naslovi IP se anonimizirajo, tako da dodelitev uporabniškim profilom ni mogoča (IP masking).

Uporabo Google Firebase lahko v aplikaciji kadarkoli deaktivirate

Nadaljnje informacije v zvezi z varovanjem podatkov in načinu delovanja Google Firebase ter o trajanju hranjenja podatkov si lahko ogledate na naslovu https://firebase.google.com/support/privacy/

Obdelava se izvaja v skladu s črko a 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR in črko f 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR na podlagi legitimnega interesa za oblikovanje v skladu s potrebami in trajno optimizacijo naših aplikacij ter za prikaz potisnih sporočil.

Iz razlogov, ki izhajajo iz vaše posebne situacije, imate kadarkoli pravico do ugovora obdelave vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi črke f 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR.

Z ustreznimi tehničnimi nastavitvami svoje programske opreme brskalnika lahko tudi preprečite shranjevanje piškotkov. Vendar pri tem opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij naše spletne ponudbe v celoti.

Deaktivirate lahko tudi nastavitve oglasov po meri prek storitve Google. Navodilo za to si oglejte na naslovu https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

5.2 Uporaba tehnologije AppsFlyer

Uporabljamo storitve ponudnika AppsFlyer Ltd., 14 Maskit St., Herzliya, Izrael (»AppsFlyer«, www.appsflyer.com), da zvemo več o tem, po kakšni poti se uporabniki seznanjajo z našo aplikacijo in kako jo uporabljajo. Pri tem se zajemajo in obdelujejo določene informacije o napravah, ki jih uporablja uporabnik, njegovem vedenju na spletu in prikazanih spletnih vsebinah. Pri tem gre zlasti za naslednje podatke:

AppsFlyer uporablja te podatke po našem naročilu po eni strani za analiziranje in ocenjevanje uspešnosti naših marketinških dejavnosti in kanalov, za ugotavljanje, kako se uporabniki odzivajo na določene kampanje, kako aplikacijo uporabljajo in z njo komunicirajo. Zgoraj navedeni podatki se ne uporabljajo za identificiranje posameznih uporabnikov ali za dodelitev določeni osebi. Po drugi strani se podatki uporabljajo za odkrivanje in preprečevanje tako imenovanih »mobilnih prevar«, t.j. manipulacijskih in goljufivih aktivnosti v zvezi z našimi trženjskimi dejavnostmi. Na podlagi zajetih in naknadno združenih podatkov lahko AppsFlyer za nas razpozna, ali so določena dejanja v zvezi z našo aplikacijo (npr. prenos in namestitev) povzročena z manipulacijo. To je tudi v skladu z našim gospodarskim interesom, saj je treba taka dejanja, ki jih povzročajo prevare v mobilnih omrežjih, upoštevati tudi pri plačilih našim kooperacijskim partnerjem (oglaševalska omrežja/partnerske strani, ki prikazujejo naše oglase). Obdelava podatkov se izvaja na podlagi tako imenovane klavzule presoje interesov v skladu s črko f 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR in v okviru našega zgoraj opisanega legitimnega interesa.

Če želite preprečiti zajemanje svojih podatkov s strani storitve AppsFlyer, pojdite v nastavitve aplikacije in v razdelek »Sfera zasebnosti«; tukaj je točka »Diagnostika in uporaba«, ki jo lahko deaktivirate. Po deaktiviranju se na AppsFlyer podatki ne bodo več pošiljali.

6. Drugi ponudniki

6.1 Videoposnetki in datoteke GIF

6.1.1 YouTube Player in Vimeo

Za vključevanje videoposnetkov uporabljamo ponudnika YouTube in Vimeo. YouTube upravlja družba YouTube LLC s sedežem podjetja na naslovu 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, ZDA. YouTube zastopa družba Google Ireland Limited s sedežem na naslovu Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Pri videih na Youtubeu, ki so vključeni v našo spletno ponudbo, je aktivirano razširjeno varovanje podatkov. To pomeni, da se prek YouTubea ne zajemajo in shranjujejo nobeni podatki o obiskovalcih naše spletne ponudbe, razen če ti predvajajo video. Nadaljnje informacije o obdelavi podatkov in napotke glede varovanja podatkov s strani YouTubea (Google) najdete na naslovu https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de in https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

Vimeo upravlja družba Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ZDA. Nadaljnje informacije o obdelavi podatkov in napotke glede varovanja podatkov najdete na naslovu https://vimeo.com/privacy.

6.1.2 Giphy, Tenor

Za vključevanje animacij (tako imenovanih datotek GIF) uporabljamo ponudnika Tenor in Giphy. Tenor upravlja družba Tenor, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Nadaljnje informacije o obdelavi podatkov in napotke glede varovanja podatkov najdete na naslovu https://tenor.com/legal-privacy.

Giphy upravlja podjetje Giphy Inc., 416 West 13th Street, Suite 207 New York, NY 10014. Nadaljnje informacije o obdelavi podatkov in napotke glede varovanja podatkov najdete na naslovu https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360020028332-GIPHY-Privacy-Policy.

6.1.3 Opombe

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov je črka f 1. odstavka 6. člena GDPR. Obdelava osebnih podatkov uporabnikov nam omogoča vizualno predstavitev koristnih informacij.

Ko odprete našo spletno ponudbo, se lahko s pomočjo tehnik vključevanja na platforme ponovno prenesejo podatki, kot na primer vaš IP naslov. Za preprečevanje piškotkov za sledenje tudi med predvajanjem videoposnetkov, lahko shranjevanje piškotkov preprečite z ustrezno nastavitvijo svoje programske opreme brskalnika. Vendar pri tem opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij naše spletne ponudbe v celoti.

Nimamo vpliva na to, kako platforme uporabljajo podatke. V zvezi s tem lahko izveste več na navedenih povezavah posameznih ponudnikov in temu primerno prilagodite svoje nastavitve sfere zasebnosti.

6.2 Videoklepet

Če uporabljate našo funkcijo videoklepeta ponudnika Nexmo Inc., 23 Main Street, Holmdel, NJ 07733, ZDA (v nadaljevanju Nexmo), se pretočna vsebina podatkov med klepetom (videoslika in zvočni posnetek) ter meta- in komunikacijski podatki, ki jih zahteva vključevanje na strani odjemalca (čas in trajanje uporabe, identifikacija izvora in cilja, lokacija, IP naslov), prenašajo na strežnike ponudnika. Shranjevanje se izvaja le v obsegu, potrebnem za vzpostavitev klepeta in izvajanje varnostnih ukrepov.

Ta obdelava se izvaja izključno za namen zagotavljanja storitve videoklepeta in je potrjena v skladu s črko b 1. odstavka 6. člena GDPR.

Obdelavo izvaja ponudnik Nexmo po našem naročilu in naših napotkih. Podatki se lahko obdelujejo na strežnikih v različnih državah. Če se obdelava izvaja v tretjih državah, je zagotovljeno, da za to obdelavo veljajo standardne pogodbene klavzule EU in je zato zagotovljeno zadostno jamstvo za primerno stopnjo varovanja podatkov.

Nadaljnje informacije o obdelavi podatkov pri ponudniku Nexmo si oglejte tukaj: https://www.vonage.com/legal/privacy-policy/

6.3 Potisna sporočila

Za pošiljanje osebnih podatkov z uporabo potisnih sporočil uporabljamo AWS Pinpoint, tehnologijo družbe Amazon Web Services EMEA Sarl, Rue Plaetis 5, 2338 Luksemburg. Potisna sporočila se pošiljajo le, če pri namestitvi aplikacije ali kasneje v nastavitvah soglašate s prejemanjem ustreznih potisnih obvestil. S soglasjem se na naš strežnik in na strežnik ponudnika storitve pošlje edinstvena identifikacijska številka naprave, ki nam omogoča pravilno dodeljevanje in pošiljanje sporočil. Pravna osnova obdelave je vaše soglasje v skladu s točko a 1. stavka 1.odstavka 6. člena uredbe GDPR. Soglasje lahko kadarkoli prekličete, tako da deaktivirate potisna sporočila.

7. Pravice oseb, na katere se nanašajo podatki

Imate pravico:

8. Pravica do ugovora

Če se vaši osebni podatki obdelujejo na podlagi legitimnega interesa v skladu črko f 1 stavka 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR, imate v skladu z 21. členom GDPR pravico vložiti ugovor proti obdelavi vaših osebnih podatkov, če za to obstajajo razlogi, ki izhajajo iz vaše posebne situacije ali če gre za ugovor proti neposrednemu trženju. V prvem primeru bodo vaši podatki izbrisani, razen če lahko obdelavo utemeljimo s prepričljivimi razlogi, ki so vredni zaščite, in ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali pa v primeru, da je obdelava namenjena uveljavljanju pravic, ki iz njih izhajajo in izvajanju ali zagovarjanju pravnih zahtevkov. V slednjem primeru razpolagate s splošno pravico do ugovora, ki se pri nas izvede brez navedbe posebne situacije.

Če želite uveljaviti svojo pravico do preklica ali ugovora, zadostuje e-poštno sporočilo na naslov dsb@fp.de.

9. Varovanje podatkov

Za priklic spletne ponudbe uporabljamo razširjen postopek SSL (Secure Socket Layer) v povezavi z najvišjo stopnjo šifriranja, ki jo vaša naprava podpira. Praviloma gre tukaj za 256-bitno šifriranje. Če vaša naprava ne podpira 256-bitnega šifriranja, namesto tega uporabimo tehnologijo 128-Bitv3.

Pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb varujemo vaše podatke s pomočjo ustreznih tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov. Naše varnostne ukrepe v skladu s tehnološkim razvojem ves čas izboljšujemo.

10. Aktualnost in spremembe te izjave o varovanju podatkov

Ta izjava o varovanju podatkov je trenutno veljavna in velja od 1. 9. 2021.

Zaradi nadaljnjega razvoja naše spletne ponudbe ali zaradi spremenjenih zakonskih ali uradnih predpisov bodo morda potrebne spremembe izjave o varovanju podatkov. Trenutno veljavno izjavo o varovanju podatkov lahko kadarkoli prenesete in shranite.