Tietosuoja

Me, F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, Saksa, suhtaudumme yksityisyytesi ja henkilöllisyytesi suojaamiseen erittäin vakavasti. Seuraavassa kerromme sinulle tietojesi käsittelystä tietosuojalainsäädännön mukaisesti ajantasaisiin voimassa oleviin määräyksiin (Yleinen tietosuoja-asetus) perustuen. Tietosuojaselosteessa viitataan tarjottuihin verkkopalveluihin, jäljempänä yleisesti termeillä ”valikoima/verkkovalikoima” sekä erityisesti termillä ”alusta”.

Käsittelemme henkilötietoja lähtökohtaisesti vain, jos se on välttämätöntä toimivan verkkovalikoimamme ja sisältöjemme ja palveluidemme käyttöön asettamiseksi. Henkilötietojen käsittely tapahtuu ainoastaan suostumuksellasi. Poikkeuksen muodostavat tapaukset, joissa suostumuksen pyytäminen etukäteen ei todellisista syistä ole mahdollista ja tietojen käsittely on lainsäädännön perusteella sallittua.

1. Rekisterinpitäjän sekä yrityksen tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot


1.1 Rekisterinpitäjä

Tämä tietosuojaseloste koskee tietojen käsittelyä, josta vastaa:

F&P GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Saksa

Sähköposti: dsb@fp.de

1.2 Tietosuojavastaava

Yrityksen tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat seuraavat:

F&P GmbH

Der Datenschutzbeauftragte

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Saksa

Sähköposti: dsb@fp.de

2. Yleistä henkilötietojen käsittelystä

Verkkovalikoimamme toimintaan vaikuttaa internetin luonnollinen dynamiikka, minkä vuoksi kaikkia yksityiskohtia ei ole mahdollista käsitellä. Tarkoituksemme on käsitellä tässä selosteessa tietojen käsittelyn keskeisimpiä elementtejä.

Henkilötiedoiksi katsotaan kaikki tiedot, jotka viittaavat tunnistettuun tai tunnistettavaan henkilöön. Tietoja käsitellään, jotta haluttu palveluvalikoima on ylipäätään mahdollista asettaa saataville ja jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme sekä suorittaa sopimusta edeltävät, pyyntösi perusteella tehtävät välttämättömät toimenpiteet. Muita käsittelytarkoituksia ovat ennen kaikkea:

Henkilötietojen säilytysaika riippuu tietojen keräämisen oikeusperustasta, käsittelytarkoituksesta sekä lakisääteisistä säilytysajoista. Jos suostumus on saatu, tiedot poistetaan suostumuksen peruuttamisen jälkeen, jollei tietojen käsittelyyn ole enää mitään oikeutettua syytä eikä niiden säilyttämiseen lakisääteistä velvoitetta. Jos lainsäädäntö asettaa määrääviä säilytysaikoja, poistetaan tiedot lakisääteisen säilytysajan kuluttua umpeen. Muutoin henkilötiedot poistetaan yleisesti ottaen heti, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen tietojen keräämisen tarkoituksen täyttämiseksi ja jollei mikään lakisääteinen määräaika estä tietojen poistamista. Kolmannen osapuolen työkalujen kohdalla poistamisajat – jollei niitä ole erikseen ilmoitettu – löytyvät kunkin työkalun tietosuojaselosteesta kolmannen osapuolen sivustolta.

3. Tietojen käsittely valikoimamme käytön yhteydessä

Valikoimamme ovat käytettävissä useilla eri tavoilla. Valikoimamme sisältää sekä maksuttomia että maksullisia osioita.  Osa valikoimasta on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoa, muut osiot edellyttävät rekisteröitymistä sekä joko maksutonta tai maksullista käyttösopimusta. Me itse tai palveluntarjoajamme käsittelevät valikoiman käytön yhteydessä käyttäjän henkilötietoja. Seuraavassa on kuvattu tarkemmin käsittelyn tarkoitus, sen prosessit sekä oikeusperusta.

3.1 Käytettävät tekniikat, joihin ei liity käyttäjän tunnistamista

Aina kun verkkovalikoimamme avataan, palvelimillemme lähetetään automaattisesti tietoja. Nämä tiedot tallennetaan väliaikaisesti niin sanottuun lokitiedostoon. Tällöin käsitellään seuraavia tietoja, jotka tallennetaan automaattiseen poistoon saakka:

Käsittelemme mainittuja tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Oikeutettu etumme perustuu edellä lueteltuihin tietojen keräämisen tarkoituksiin. Me emme milloinkaan käytä kerättyjä tietoa tehdäksemme johtopäätöksiä sinusta henkilönä. Tiedot poistetaan heti kun niitä ei enää tarvita keräämisen tarkoituksen täyttämiseksi.

3.2 Käyttäjien tunnistamiseen käytetyt tekniikat

Käytämme sovelluksessamme erilaisia tapoja laitteiden tunnistamiseen, jotta voimme ylipäätään asettaa tietyt toiminnot saataville, arvioida virheitä sekä esittää käyttäjäkohtaisia sisältöjä ja tietoja. Käytämme laitteiden tunnistetietoja kohdistaaksemme laitteisiin maksuttomia palveluita ja tarjotaksemme sovelluksen toimintaan liittyviä push-ilmoituksia. Laitteiden tunnistamiseen käytämme iOS-laitteiden kohdalla ”Ad-ID”-tunnistusta ja Android-laitteiden kohdalla ”Google-mainostunnusta”. Emme käytä näitä tunnuksia mainosten hallintaan.

3.3 Tietojen käsittely uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä

Sikäli kuin olet nimenomaisesti antanut yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen suostumuksesi, käytämme sähköpostiosoitettasi säännöllisen uutiskirjeemme lähettämiseen. Sähköpostiosoite on riittävä tieto uutiskirjeen saamiseksi. Tiedot poistetaan heti kun niitä ei enää tarvita keräämisen tarkoituksen täyttämiseksi. Uutiskirjetilauksen voi peruuttaa milloin tahansa esimerkiksi jokaisen uutiskirjeen lopussa olevan linkin avulla. Irtisanomispyynnön voi milloin tahansa lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen dsb@fp.de.

3.4 Tietojen käsittely yhteydenottolomakkeiden ja tukitoimintojen käytön yhteydessä

Tarjoamme kaikenlaisten kysymysten varalta mahdollisuuden ottaa meihin yhteyttä. Voimassa olevan sähköpostiosoitteen antaminen tai rekisteröityminen on tällöin välttämätöntä, jotta tiedämme, kuka on lähettänyt kysymyksen ja jotta voimme vastata siihen. Lisätietojen antaminen on vapaaehtoista.

Tietojen käsittely yhteydenottopyyntöön vastaamiseksi perustuu joko yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi tai sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti vapaaehtoisesti annettuun suostumukseen.

Yhteydenottoa ja yhteydenpitoa varten keräämämme henkilötiedot poistetaan automaattisesti sen jälkeen, kun olemme vastanneet kysymykseesi.

Rekisteröityneet käyttäjät voivat lisäksi tehdä ilmoituksia sisällöistä sekä lähettää kysymyksiä tukipalveluun. Näissä tapauksissa tallennamme kysymyksen tekijän, kysymyksen sisällön sekä tarvittaessa tiedon sisällöstä, jota ilmoitus koskee. Tukijärjestelmämme tallentaa keskustelun käyttäjän kanssa. Puhelintukipalveluun soitetut puhelut käsitellään ilman tietojen tallentamista, jollei soittajan todentaminen ole asian selvittämiseksi ehdottoman välttämätöntä ja jollei soittaja ole tunnistautunut. Näissä tapauksissa keskustelussa esille tuodun ja mahdollisesti vielä selvittämättömän tapauksen käsittely tallennetaan niin kutsutulle tukilipukkeelle.

Tietojen käsittely tukipalvelua varten tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti vapaaehtoisesti antamasi suostumuksen perusteella, yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti kanssamme tai asianmukaisen maksupalveluntarjoajan kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c ja f alakohdan mukaisesti sisältöilmoitusten käsittelyn varmistamiseksi (esim. ilmoitukset, joita koskee Saksan verkkovalvontalain, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, NetzDg, mukainen dokumentointivelvoite).

Tukitoimintojen käyttöä varten keräämämme henkilötiedot poistetaan automaattisesti sen jälkeen, kun olemme vastanneet kysymykseesi, jollei tietojen säilyttämiseen ole lakisääteistä velvoitetta.

3.5 Tuotteen ostaminen sovelluskaupoissa

Kun tuotteita ostetaan tai tilauksia tehdään sovelluskaupoissa (iTunes tai Google Play Store), tallennetaan tilauksen kohdistamiseksi tilillesi ostotapahtuman tunnus sekä ostettu tuote tai tilaus.

Näiden tietojen tallentaminen perustuu sopimuksen täytäntöön panemiseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Tiedot poistetaan heti kun niitä ei enää tarvita keräämisen tarkoituksen täyttämiseksi.

3.6 Käyttäjätilit ja -profiilit

Voit verkkovalikoimamme käyttäjänä valita, käytätkö valikoimaa vieraana ilman rekisteröityä tiliä, vai haluatko rekisteröidä tilin saadaksesi käyttöösi laajempia toimintoja. Ilman rekisteröitymistä käytettävissä oleva toimintovalikoima voi olla hyvin rajoitettu.

Verkkovalikoimamme hyödyntäminen muodostaa sopimussuhteen. Kerättyjen tietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Ilman tietoisesti ja nimenomaisesta suostumuksesta rekisteröinnin jälkeen hankittua jäsenyyttä ei synny mitään kustannuksia.

Sinulla ei ole lakisääteistä velvollisuutta luovuttaa henkilötietojasi. Jotta voimme tehdä kanssasi käyttösopimuksen, tarvitsemme kuitenkin joitakin pakollisia tietoja. Lisätietojen antaminen on järkevää. Jos et luovuta tiettyjä tietoja tai vastustat niiden käyttöä, et lähtökohtaisesti pysty käyttämään kaikkia toimintoja etkä palveluita koko laajuudessaan.

3.6.1 Vierailija

Vierailijana verkkovalikoimaamme voi hyödyntää sitoumuksetta käytettäväksi asettamiemme perustoimintojen ja sisältöjen puitteissa. Tällöin kerätään sisällön toimittamiseksi ja optimoimiseksi käyttötietoja sekä teknisiä tietoja, jotka on kuvattu tässä selosteessa. Henkilötietoja ei kerätä. Vierailijan ei ole mahdollista luovuttaa enempää henkilötietoja, minkä vuoksi niitä ei myöskään käsitellä eikä tallenneta. Erityisiin käyttötapoihin, esimerkkinä uutiskirjeen tilaaminen, joka ei edellytä rekisteröintiä, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen vastaavia kohtia.

Halutessaan rekisteröidä käyttäjätilin vierailija voi avata rekisteröitymislomakkeen. Kun aloitat rekisteröitymisen, on sinun kirjoitettava lomakkeeseen syöttömaskin osoittamat tiedot. Nämä tiedot tallennetaan lyhyeksi aikaa, jotta voit todentaa sähköpostiosoitteesi (suostumus). Mikäli suostumusta ei anneta, tiedot poistetaan viipymättä.

3.6.2 Rekisteröity käyttäjä

Halutessasi voit rekisteröityä palveluun, mikä edellyttää henkilötietojen luovuttamista. Meille välitettävät henkilötiedot käyvät ilmi syöttömaskista, jota käytetään rekisteröitymiseen. Tarvitsemme nämä tiedot voidaksemme luovuttaa käyttöösi rekisteröinnin yhteydessä toivomasi palveluvalikoiman käyttösuhteen sallimissa rajoissa.

Tietojen luovuttaminen antaa myös mahdollisuuden optimoida omaa profiilia yhteisön sisällä ja parantaa kontaktimahdollisuuksia. Näitä tietoja ovat esimerkiksi käyttäjänimi, ikä, alue sekä henkilökohtaiset mieltymykset. Joitakin toimintoja ja tietoja varten käytössäsi ovat lisäksi yksityiset asetukset. Niiden näkyminen voidaan sallia tai estää.

Arkaluonteiset tiedot, kuten tarkka syntymäpäivä tai sähköpostiosoite, eivät pääsääntöisesti ole julkisesti näkyvillä ja ne kerätään ja tallennetaan vain sisäistä käyttöä varten. Voimme välittää tiedot edelleen yhdelle tai useammalle tietojen käsittelijälle, jotka käyttävät tietoja myös ainoastaan sisäisesti meidän lukuumme. Syntymäpäivän esittäminen kerran vuodessa syntymäpäivänä on mahdollista milloin tahansa estää yksityisistä asetuksista. Rekisteröidyt henkilöt voivat milloin tahansa oikaista rekisteröinnin yhteydessä luovuttamiaan tietoja.

Eri toimintojen takaamiseksi säilytetään tietoja, jotka vain sinä voit nähdä. Näitä ovat esimerkiksi sisäinen postijärjestelmä viestintää varten, profiilisi vierailijat ja muut tiedot, jotka eivät ole näkyvissä julkisessa profiilissa tai joiden näyttäminen on estetty yksityisasetuksissa.

Keräämme säännöllisesti ja merkittävissä tilanteissa avaintietoja verkkovalikoimamme käytöstä tilastollisia tarkoituksia varten sekä optimoidaksemme valikoimaa rekisteröidylle käyttäjälle.

Voit lisäksi vapaaehtoisesti antaa erilaisia tietoja. Tallentamisen ja käsittelyn tarkoitus on tässäkin tapauksessa verkkovalikoiman ja yhteisötoimintojen tarjoaminen käyttöön (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti on lisäksi oikeutettujen etujen toteuttamiseksi tarpeen mahdollistaa verkkovalikoiman sisällä tiettyjen tietojen hakeminen ”profiilimuodossa” ja yhdistää ne toimintoihin, jotka palvelevat verkkovalikoiman käyttämistä niiden odotusten mukaisesti, joita käyttäjillä verkkovalikoiman perustoiminnoille on.

Annamme pyynnöstä milloin tahansa tietoa siitä, mitä henkilötietoja olemme tallentaneet. Lisäksi oikaisemme tai poistamme pyynnöstä henkilötiedot, jollei niiden säilyttämiseen ole lakisääteistä velvoitetta tai jollei mikään käyttötarkoitus tätä estä. Tiedot, joihin ei liity säilyttämisvelvoitetta, poistetaan välittömästi sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita tietojen keräämisen tarkoitusta varten, yleensä käyttäjätilin poistamisen yhteydessä. Yhteyshenkilönä tässä yhteydessä toimii tietosuojavaltuutettumme.

3.7 Todentaminen ja täysi-ikäisyyden tarkastus

Yhdistetyllä todentamisella ja täysi-ikäisyyden tarkastuksella JOYclub pyrkii johdonmukaisesti toimimaan huijauksia vastaan ja varmistamaan alaikäisten suojelun. JOYclubissa kaikki jäsenet voivat maksutta ja muutamassa minuutissa todentaa henkilöllisyytensä. Samalla vahvistetaan täysi-ikäisyys.

Tarkastamme todennuksen ja täysi-ikäisyyden tarkastamisen yhteydessä videotallenteen perusteella profiilisi tietojen oikeellisuuden, erityisesti sukupuolen ja täysi-ikäisyyden osalta. Epäselvissä tapauksissa saatamme vaatia henkilötodistuksen esittämistä. Tiedot tallennetaan Saksassa sijaitseville palvelimille ja ainoastaan lyhyeksi aikaa tarkastamista varten. Kun tarkastus on päättynyt, lähetetty videomateriaali, jonka ainoastaan JOY-tiimin tarkastajat voivat nähdä, poistetaan lopullisesti. Aineistoa ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Erillisessä valokuvaan perustuvassa todennuksessa saamme tarkastusta varten sinulta vain valokuvan.

Osallistuminen yhdistettyyn todennukseen ja täysi-ikäisyyden tarkastukseen sekä valokuvaan perustuvaan todennukseen on vapaaehtoista. Oikeusperusta edellä mainittujen tietojen käsittelyyn on suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti sekä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta luettuna yhdessä nuorten mediakäyttöön liittyvää suojelua koskevan Saksan valtiosopimuksen (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag) 4. pykälän 2. momentin kanssa täysi-ikäisyyden tarkastukseen liittyen. Tiedot poistetaan välittömästi ja kokonaan sen jälkeen, kun tarkastus on suoritettu.

Videotodennus ei ole ainoa mahdollisuus todentamiseen ja täysi-ikäisyyden tarkastamiseen. Tarkastus voidaan tehdä myös paikan päällä.

3.8 Kilpailut ja kyselyt

Kyselyihin ja kilpailuihin osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden voittaa virtuaalisia sekä fyysisiä palkintoja. Jälkimmäinen edellyttää palkinnon lähettämistä voittajalle, mitä varten tarvitaan postitusosoite sekä oikea nimi. Näiden tietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiseen nimenomaiseen suostumukseen palkinnon lähettämistä varten.

Osoitetiedot poistetaan postittamisen onnistuttua.

4. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavassa esiteltävissä tarkoituksissa.

Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille ainoastaan, kun

5. Seuranta- ja analysointityökalut

Seuraavassa esiteltävät ja käyttämämme seuranta- ja analysointitoimenpiteet perustuvat yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Haluamme käyttämiemme seurantatoimenpiteiden avulla varmistaa verkkovalikoimamme tarkoituksenmukaisen esittämisen sekä jatkuvan optimoinnin. Teemme seurantatoimenpiteitä lisäksi laatiaksemme tilastoja verkkovalikoimamme käytöstä ja arvioidaksemme tarpeidesi mukaan räätälöityä valikoimamme optimointia. Näitä etuja voidaan pitää oikeutettuina edellä mainitun säännöksen perusteella.

Tietojen kulloinenkin käyttötarkoitus sekä tietoryhmä on ilmoitettu vastaavassa seurantatyökalussa.

5.1 Google

Käytämme Google Ireland Limitedin (jäljempänä ”Google”) tuotteita ja työkaluja. Googlen käsittelemiin tietoihin pätevät poikkeavat, Googlen tietosuojasäännökset. Voit lukea ne täältä: https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/. Seuraavassa kerromme, miten erityisesti käytämme tuotteita.

Sovellustemme optimointiin sekä push-ilmoitusten esittämiseen käytämme Google Firebase -palvelua. Käytöstäsi sekä käyttösi kestosta kerätyt anonymisoidut tiedot lähetetään Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa kolmansille osapuolille, mikäli tämä määrätään lainsäädännössä tai mikäli kolmannet osapuolet käsittelevät näitä tietoja toimeksiannosta. Google ei koskaan yhdistä IP-osoitettasi muihin tietoihin. IP-osoitteet anonymisoidaan siten, ettei niiden kohdentaminen ole mahdollista (IP-Masking).

Voit milloin tahansa poistaa Google Firebasen käytöstä sovelluksessasi.

Lisätietoa tietosuojasta ja toiminnoista Google Firebasen käytön yhteydessä sekä tietojen tallennuksen kestosta saat osoitteesta https://firebase.google.com/support/privacy/

Tietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan sekä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan oikeutetusta edusta sovellustemme tarkoituksenmukaiseen suunnitteluun sekä jatkuvaan optimintiin sekä push-ilmoitusten esittämiseen.

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan perustuvaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Lisäksi voit estää evästeiden tallentamisen käyttämäsi selainohjelmiston teknisistä asetuksista. Huomautamme kuitenkin, ettet tällöin välttämättä pysty käyttämään verkkovalikoimaamme koko laajuudessaan.

Voit Googlen mainosasetuksissa poistaa käytöstä personoidun mainonnan. Ohjeet tätä varten löydät osoitteesta https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=fi

5.2 AppsFlyer-teknologian käyttö

Käytämme palveluntarjoajan AppsFlyer Ltd., 14 Maskit St., Herzliya, Israel (jäljempänä ”AppsFlyer”, www.appsflyer.com), palveluita saadaksemme lisätietoa siitä, mitä kautta käyttäjät saavat tiedon sovelluksestamme ja miten he sitä käyttävät. Samalla kerätään, käsitellään ja hyödynnetään määrättyjä tietoja käyttäjien käyttämistä laitteista, heidän verkkokäyttäytymisestään sekä avaamiensa sivujen sisällöstä. Kyse on tällöin erityisesti seuraavista tiedoista:

AppsFlyer käyttää näitä tietoja toimeksiannostamme markkinointitoimenpiteidemme ja -kanaviemme suorituskyvyn analysoimiseen ja arvioimiseen sekä välittääkseen tietoa siitä, miten käyttäjät reagoivat tiettyihin kampanjoihin, miten he käyttävät sovellusta ja ovat vuorovaikutuksessa sen avulla. Edellä mainittuja tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden yksilöimiseen eikä tietojen yhdistämiseen tiettyyn henkilöön. Toisaalta tietoja käytetään mobiilihuijausten eli markkinointitoimenpiteidemme yhteydessä tapahtuvan manipuloivan ja petollisen toiminnan havaitsemiseen ja estämiseen. Kerättyjen ja yhdistettyjen tietojen avulla AppsFlyer voi auttaa tunnistamaan, ovatko tietyt sovellustemme yhteydessä (esim. lataus ja asennus) esiintyvät tapahtumat manipuloinnin seurausta. Tämä palvelee myös taloudellisia tarkoitusperiämme, sillä tällaiset mobiilihuijauksen aiheuttamat toimet tulee ottaa huomioon yhteistyökumppaneidemme (mainostajaverkostot/kumppanisivustot, jotka esittävät ilmoituksiamme) palkkioissa. Tietojen käsittely perustuu täten niin sanottuun etujen tasapainottamista koskevaan lausekkeeseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa sekä edellä kuvattuun oikeutettuun etuumme.

Jos haluat estää AppsFlyeriä keräämästä tietojasi, voit poistaa käytöstä sovellusasetusten osion ”Yksityisyys” kohdan ”Diagnostiikka & käyttö”. Kun otat kohdan pois käytöstä, tietojasi ei välitetä AppsFlyerille.

6. Muut operaattorit

6.1 Videot ja GIF-tiedostot

6.1.1 YouTube ja Vimeo

Käytämme videoiden upottamiseen YouTubea ja Vimeota. YouTube-palvelua ylläpitää YouTube LLC, jonka päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTuben edustajana toimii Google Ireland Limited, jonka toimipaikka sijaitsee osoitteessa Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Kun verkkovalikoimaamme on upotettu Youtube-videoita, on käytössä laajennettu tietoturva-asetus. Tämä tarkoittaa sitä, että Youtube ei kerää eikä tallenna tietoja verkkovalikoimamme käyttäjistä, jolleivät nämä käynnistä videota. Lisätietoa siitä, miten YouTube (Google) käsittelee tietoja, sekä YouTuben tietoturvaohjeita löydät osoitteesta https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de sekä https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

Vimeo-palvelua ylläpitää Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Lisätietoa tietojen käsittelystä sekä tietoturvaan liittyviä ohjeita löydät osoitteesta https://vimeo.com/privacy.

6.1.2 Giphy, Tenor

Animaatioiden (niin kutsutut GIF-tiedostot) upottamiseen käytämme Tenor- ja Giphy-sovelluksia. Tenoria ylläpitää Tenor, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Lisätietoa tietojen käsittelystä sekä tietoturvaan liittyviä ohjeita löydät osoitteesta https://tenor.com/legal-privacy.

Giphyä ylläpitää Giphy Inc., 416 West 13th Street, Suite 207 New York, NY 10014. Lisätietoa tietojen käsittelystä sekä tietoturvaan liittyviä ohjeita löydät osoitteesta https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360020028332-GIPHY-Privacy-Policy.

6.1.3 Ohjeita

Oikeusperusta käyttäjän henkilötietojen käsittelylle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Käyttäjän henkilötietojen käsittely mahdollistaa meille käyttökelpoisen tiedon visuaalisen esittämisen.

Kun avaat verkkovalikoimamme, voidaan upotustekniikoiden avulla siirtää takaisin alustoille tietoja, kuten esimerkiksi IP-osoitteesi. Estääksesi myös seurantaevästeiden asettamisen videoiden toistamisen yhteydessä voit estää evästeiden tallentamisen selainohjelmistosi asetuksista. Haluamme kuitenkin huomauttaa, ettet tällöin välttämättä pysty käyttämään kaikkia verkkovalikoimamme toimintoja koko laajuudessaan.

Emme pysty vaikuttamaan siihen, miten alustat käyttävät tietoja. Voit lukea lisätietoa aiheesta kunkin palveluntarjoajan yhteydessä antamiemme linkkien kautta ja muokata yksityisyysasetuksiasi tarvittaessa.

6.2 Videokeskustelu

Jos käytät videokeskustelutoimintoamme, jonka tarjoaa Nexmo Inc., 23 Main Street, Holmdel, NJ 07733, USA, (jäljempänä ”Nexmo”), välitetään käytettävät suoratoistosisältötiedot keskustelun aikana (videokuva sekä ääniraita) sekä asiakkaan osallistumiseen tarvittavat meta- ja viestintätiedot (käytön aika ja kesto, lähteen ja kohteen tunnistaminen, sijainti, IP-osoite) palveluntarjoajan palvelimelle. Tallentaminen tapahtuu ainoastaan keskustelun käynnistyessä ja siinä määrin kuin on turvallisuustoimenpiteiden toteuttamiseksi tarpeellista.

Tämä käsittely tapahtuu ainoastaan videokeskustelupalvelun toteuttamiseksi ja on lainmukaista yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Käsittelystä vastaa Nexmo meidän toimeksiannostamme ja meidän ohjeidemme mukaisesti. Tietoja voidaan käsitellä eri maissa sijaitsevilla palvelimilla. Jos käsittely tapahtuu kolmansissa maissa, on varmistettu, että käsittelyyn sovelletaan EU:n vakiosopimuslausekkeita ja että tietosuojan riittävä taso on näin taattu.

Lisätietoa siitä, miten Nexmo käsittelee tietoja, löydät täältä: https://www.vonage.com/legal/privacy-policy/

6.3 Push-ilmoitukset

Voidaksemme lähettää sinulle personoituja push-ilmoituksia, käytämme AWS Pinpointin kautta teknologiaa, jonka tarjoaa Amazon Web Services EMEA Sarl, Rue Plaetis 5, 2338 Luxemburg. Tämä tapahtuu vain, jos olet sovellusta asentaessasi tai myöhemmin asetuksissa hyväksynyt kyseisten push-ilmoitusten vastaanottamisen. Hyväksynnän myötä laitteen yksilöllinen tunnistenumero lähetetään palvelimellemme sekä palvelun tarjoajalle. Tunnistenumero mahdollistaa viestien kohdentamisen ja lähettämisen. Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen suostumuksesi. Voit milloin tahansa peruuttaa tämän suostumuksen ottamalla push-ilmoitukset pois käytöstä.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus

8. Vastustamisoikeus

Jos henkilötietojasi käsitellään oikeutettujen etujen perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti, edellyttäen, että tähän on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvä peruste tai että vastalause kohdistuu suoramarkkinointia vastaan. Ensin mainitussa tapauksessa tietosi poistetaan, ellemme pysty osoittamaan, että tietojen käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai ellei tietojen käsittely ole tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Viimeksi mainitussa tapauksessa sinulla on yleinen vastustamisoikeus, jota sovellamme ilman tietoa erityisestä tilanteesta.

Jos haluat käyttää peruuttamis- tai vastustamisoikeuttasi, ilmoita tästä meille sähköpostitse osoitteeseen dsb@fp.de.

9. Tietoturva

Käytämme verkkovalikoimamme esittämiseen laajennettua SSL-menetelmää (Secure Socket Layer) yhdessä kulloinkin korkeimman laitteesi tukeman salaustason kanssa. Pääsääntöisesti kyse on tällöin 256-bittisestä salauksesta. Mikäli laiteesi ei tue 256-bittistä salausta, käytämme sen sijaan 128-bitv3-teknologiaa.

Käytämme yleisesti ottaen asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia suojataksemme tietosi tahattomalta tai tahalliselta manipuloinnilta, osittaiselta tai täydelliseltä katoamiselta, tuhoutumiselta tai kolmansien osapuolien pääsyltä. Turvatoimiamme parannetaan jatkuvasti teknologian kehityksen mukaisesti.

10. Tämän tietosuojaselosteen ajantasaisuus ja muutokset

Tämä tietosuojaseloste on ajan tasalla ja päivitetty viimeksi 1.9.2021.

Tämän tietosuojaselosteen muuttaminen voi olla tarpeen verkkovalikoimamme kehittyessä tai lakisääteisten tai viranomaismääräysten muuttuessa. Voit milloin tahansa avata ja tallentaa ajantasaisen tietosuojaselosteen.

JOYCE

3.2 Käyttäjien tunnistamiseen käytetyt tekniikat

Käytämme sovelluksessamme erilaisia tapoja laitteiden tunnistamiseen, jotta voimme ylipäätään asettaa tietyt toiminnot saataville, arvioida virheitä sekä esittää käyttäjäkohtaisia sisältöjä ja tietoja. Käytämme laitteiden tunnistetietoja kohdistaaksemme laitteisiin maksuttomia palveluita ja tarjotaksemme sovelluksen toimintaan liittyviä push-ilmoituksia. Laitteiden tunnistamiseen käytämme iOS-laitteiden kohdalla ”Ad-ID”-tunnistusta ja Android-laitteiden kohdalla ”Google-mainostunnusta”. Emme käytä näitä tunnuksia mainosten hallintaan.

3.5 Tuotteen ostaminen sovelluskaupoissa

Kun tuotteita ostetaan tai tilauksia tehdään sovelluskaupoissa (iTunes tai Google Play Store), tallennetaan tilauksen kohdistamiseksi tilillesi ostotapahtuman tunnus sekä ostettu tuote tai tilaus.

Näiden tietojen tallentaminen perustuu sopimuksen täytäntöön panemiseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Tiedot poistetaan heti kun niitä ei enää tarvita keräämisen tarkoituksen täyttämiseksi.

5. Seuranta- ja analysointityökalut

Seuraavassa esiteltävät ja käyttämämme seuranta- ja analysointitoimenpiteet perustuvat yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Haluamme käyttämiemme seurantatoimenpiteiden avulla varmistaa verkkovalikoimamme tarkoituksenmukaisen esittämisen sekä jatkuvan optimoinnin. Teemme seurantatoimenpiteitä lisäksi laatiaksemme tilastoja verkkovalikoimamme käytöstä ja arvioidaksemme tarpeidesi mukaan räätälöityä valikoimamme optimointia. Näitä etuja voidaan pitää oikeutettuina edellä mainitun säännöksen perusteella.

Tietojen kulloinenkin käyttötarkoitus sekä tietoryhmä on ilmoitettu vastaavassa seurantatyökalussa.

5.1 Google

Käytämme Google Ireland Limitedin (jäljempänä ”Google”) tuotteita ja työkaluja. Googlen käsittelemiin tietoihin pätevät poikkeavat, Googlen tietosuojasäännökset. Voit lukea ne täältä: https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/. Seuraavassa kerromme, miten erityisesti käytämme tuotteita.

Sovellustemme optimointiin sekä push-ilmoitusten esittämiseen käytämme Google Firebase -palvelua. Käytöstäsi sekä käyttösi kestosta kerätyt anonymisoidut tiedot lähetetään Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa kolmansille osapuolille, mikäli tämä määrätään lainsäädännössä tai mikäli kolmannet osapuolet käsittelevät näitä tietoja toimeksiannosta. Google ei koskaan yhdistä IP-osoitettasi muihin tietoihin. IP-osoitteet anonymisoidaan siten, ettei niiden kohdentaminen ole mahdollista (IP-Masking).

Voit milloin tahansa poistaa Google Firebasen käytöstä sovelluksessasi.

Lisätietoa tietosuojasta ja toiminnoista Google Firebasen käytön yhteydessä sekä tietojen tallennuksen kestosta saat osoitteesta https://firebase.google.com/support/privacy/

Tietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan sekä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan oikeutetusta edusta sovellustemme tarkoituksenmukaiseen suunnitteluun sekä jatkuvaan optimintiin sekä push-ilmoitusten esittämiseen.

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan perustuvaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Lisäksi voit estää evästeiden tallentamisen käyttämäsi selainohjelmiston teknisistä asetuksista. Huomautamme kuitenkin, ettet tällöin välttämättä pysty käyttämään verkkovalikoimaamme koko laajuudessaan.

Voit Googlen mainosasetuksissa poistaa käytöstä personoidun mainonnan. Ohjeet tätä varten löydät osoitteesta https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=fi

5.2 AppsFlyer-teknologian käyttö

Käytämme palveluntarjoajan AppsFlyer Ltd., 14 Maskit St., Herzliya, Israel (jäljempänä ”AppsFlyer”, www.appsflyer.com), palveluita saadaksemme lisätietoa siitä, mitä kautta käyttäjät saavat tiedon sovelluksestamme ja miten he sitä käyttävät. Samalla kerätään, käsitellään ja hyödynnetään määrättyjä tietoja käyttäjien käyttämistä laitteista, heidän verkkokäyttäytymisestään sekä avaamiensa sivujen sisällöstä. Kyse on tällöin erityisesti seuraavista tiedoista:

AppsFlyer käyttää näitä tietoja toimeksiannostamme markkinointitoimenpiteidemme ja -kanaviemme suorituskyvyn analysoimiseen ja arvioimiseen sekä välittääkseen tietoa siitä, miten käyttäjät reagoivat tiettyihin kampanjoihin, miten he käyttävät sovellusta ja ovat vuorovaikutuksessa sen avulla. Edellä mainittuja tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden yksilöimiseen eikä tietojen yhdistämiseen tiettyyn henkilöön. Toisaalta tietoja käytetään mobiilihuijausten eli markkinointitoimenpiteidemme yhteydessä tapahtuvan manipuloivan ja petollisen toiminnan havaitsemiseen ja estämiseen. Kerättyjen ja yhdistettyjen tietojen avulla AppsFlyer voi auttaa tunnistamaan, ovatko tietyt sovellustemme yhteydessä (esim. lataus ja asennus) esiintyvät tapahtumat manipuloinnin seurausta. Tämä palvelee myös taloudellisia tarkoitusperiämme, sillä tällaiset mobiilihuijauksen aiheuttamat toimet tulee ottaa huomioon yhteistyökumppaneidemme (mainostajaverkostot/kumppanisivustot, jotka esittävät ilmoituksiamme) palkkioissa. Tietojen käsittely perustuu täten niin sanottuun etujen tasapainottamista koskevaan lausekkeeseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa sekä edellä kuvattuun oikeutettuun etuumme.

Jos haluat estää AppsFlyeriä keräämästä tietojasi, voit poistaa käytöstä sovellusasetusten osion ”Yksityisyys” kohdan ”Diagnostiikka & käyttö”. Kun otat kohdan pois käytöstä, tietojasi ei välitetä AppsFlyerille.