Tiráž

Název a adresa

F&P GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 12
04107 Leipzig, Německo

Jednatel

Dr. Ingmar Ackermann (ViSdP)
Frank Noack

Kontakt

E-mail: support@joyce.app

Rejstříkový soud

Okresní soud se sídlem: 3352 HRB

DIČ

DE219273003

Pověřenec pro ochranu mladistvých dle § 7 JMStV (dohoda o mediální ochraně dětí a mladistvých)

Právní zástupce Marko Dörre
Marienstrasse 8
10117 Berlín
Tel: 030-400544-99
Fax 030-400544-98
E-mail: support@joyce.app

Další právní informace

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní online řešení sporů ve věcech spotřebitelů (nařízení o online řešení sporů), které je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumer/odr.

Nejsme ani povinni, ani ochotni účastnit se postupu řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí radou.